Komodo – Indonesie- Ráj mant, žraloků a varanů

Připravili jsme pro Vás speciální expediční safari. Národní park na Komodských ostrovech. Perla Indonesie proslulá nádherným podvodním i nadvodním životem. Pod vodou je nezapomenutelné setkání s velkými mantami, žraloky všech typů včetně velrybího, dugongy a někdy i s měsíčníky. Nad vodou zase můžeme vidět přirozený domov největšího masožravého ještěra – Varana, na kterého se půjdeme cíleně podívat při suchozemském treku.
Expediční loď pro 12 potápěčů operuje v Indonésii v souostroví Nusa Tenggara. Tato oblast se rozkládá na východ od Bali. Nejzápadnější částí Nusa Tenggary je ostrov Lombok a nejvýchodněji se ocitnete na Aloru. Mezi těmito dvěma oblastmi se nalézají ostrovy Sumbawa, Komodské ostrovy, Flores, Solor, Adonara, Lembata a Pantar. Jde o velmi zajímavou oblast, která splňuje ty nejvyšší potápěčské požadavky a ukrývá lokality světové úrovně, z nichž mnohé ještě nebyly objeveny. My se zaměříme na oblast Komodských ostrovů, kde je připraven mimořádně zajímavý program nejen pod hladinou Indopacifiku, ale též relax na nádherných plážích, objevování pustých ostrovů, jejich fauny a flóry a poznávání domorodých rybářských komunit.

Popis lodi

Plně vybavená expediční obytná potápěčská loď Indoneského typu se šesti pěknými kajutami po dvou lidech, výtečnou kuchyní,  dvěma kompresory a zkušenými potápěčskými průvodci. Loď je maximálně přizpůsobena i pro náročnější akce, je plně soběstačná a způsobilá plavbě v daných oblastech. Má 2 doprovodné čluny se závěsnými motory. První člun (3,5 metru) slouží k přepravě pasažérů na krátké vzdálenosti do přístavů a na pláže, druhý (sedmi metrový) slouží k potápění.
 Loď je vybavena sonarem, GPS, radiem, radarem s dosahem 40 km pro noční přeplavby, kyslíkem 1 m krychlovy s kyslikovou maskou, lékárnou, záchrannými čluny a vestami, či signálními raketami.  Bezpečnost zajištěna.

Plán Expedice:

Tento program nás zavede do úchvatného souostroví Komodo, kde strávíme nezapomenutelných 7 dní na palubě potápěčské expediční lodi a fantastickým potápěním s mantami, měsíčníky či žraloky a objevováním opuštěných ostrovů. Též si zarybaříme pro účely lodní kuchyně. Ale pozor!!!! Podnikneme i fantastickou výpravu za dravými, až 3 metry dlouhými varany…. čtete pozorně dále
1. den –  Odlet z Prahy na Bali a další přelet do Labuan Bajo – přílet odpoledne další den (2 ), ubytování v resortu u moře – odpočinek
3. den  – Celodenní odpočinek po dlouhé cestě, koupání, slunění, spaní a nasávání místní atmosféry.
4. den – nalodění kolem poledne a úvodní ponory
5. den  – potápění západní Komodo, ponor Letuhoh, noční ponor
6. den –  potápění západní a jižní Komodo, večerní tah kaloňů, noční ponor Red beach
7. den – potápění centrální Komodo – Batubolong, Tatawa, Karang Makasar, rybolov, noc Gili Lawa
8. den – potápění Crystal a Castle Rock, Golden Gate, rybolov, noc Rinca bay
9. den – potápění okolo Rinky, výprava za varany komodskými,  rozlučková párty
10. den – přeplavba do Labuan Bajo, vylodění, odlet Bali a dále do Evropy
11. den –  přistáváme v Praze

Popis lokalit

Banta

Vlny se rozbíjí o příď lodě, která ukazuje svou záď národnímu parku Komodo a vydává se přes průliv Sapé k ostrovu Banta. V dáli se rýsuje hřeben s četnými zátokami. Několik pláží je zde skutečně krásných a korálové zahrady na mělčinách před nimi berou dech nejednomu šnorchlaři. V minulosti tu byla nejvyhlášenější lokalita na žraloky. Brzký ranní ponor na otevřeném moři, na lokalitě GPS Point nás přivíta vlídně, bez výrazně silného proudu. Rozlehlý vrchol podmořské hory na lokalitě GPS Point začíná v deseti metrech a padá svahem do hlubiny. Banta nabízí ještě další dvě lokality Toro Oi a Tanjung Rusa.

Západní Komodo

Obraz, jaký se vám naskytne při plavbě touto oblastí, je naprosto úchvatný. Dramatické a nepřístupné pobřeží s osamělými skalisky, které trčí z divokého moře jako Neptunovy trojzubce. Úchvatná podívaná! Celá tato pobřežní část je minimálně prozkoumaná a nenavštěvovaná komerčními safari loděmi. Divoké moře, dramatické podmínky a neznámé podmořské terény, jsou pro ně zbytečným rizikem. My se však do těchto terénů vydáme, abychom zjistili, co je pravdy na tom, že jsou zde nejlepší terény na setkání s velkými rybami a žraloky. Jedním z takových míst je zátoka Letuhoh, která ukrývá naprosto úžasné podmořské skalní město.
Místo mrakodrapů jsou zde však ohromné skalní věže, mezi kterými proplouvají žraloci útesoví, kranasové, tuňáci, ploskozubci a velké množství hejnových ryb, jako jsou bodloci a chňapalové. Nad vrcholy hor, které končí pod hladinou mezi deseti až patnácti metry, občas přelétnou siby skvrnité a dokonce se zde mají objevovat i jiné druhy žraloků. Dramatičnost této lokality při pohledu z lodě vypadá skutečně šíleně, ale pod hladinou a při správném místě zanoření nás čeká skvostný ponor. Takových skalisek jako je Letuhoh Reef je na západní části Komodo mnohem více, ale stále čekají na odvážné potápěče se srdcem dobrodruhů, kteří je zmapují a popíší v jejich pravé podobě.

Střední Komodo

Opusťme jižní skaliska NP Komodo a vydejme se do jeho střední části, která je nejvíce využívána pro komerční účely potápěčskými safari loděmi. Jsou zde po většinu roku klidné podmínky, které nedávají průchod silným větrům od jihu (od června do října) ani od severu (od prosince do března). Velké množství malebných zátok a ostrůvků jsou jako stvořené pro klidnou a nenáročnou dovolenou, kdy člověk potřebuje vysadit a zbytečně se neunavovat. Díky tomu se zde setkáte na některých místech i s jinými loděmi a též potápěči pod hladinou, kteří po většinu ponoru nepřekročí hloubku dvaceti metrů.
Začněme naše putování Středním Komodem v samotné komodské zátoce, kde je druhá stanice strážců národního parku, stejně jako na Rince. Zde budeme absolvovat  trek do vnitrozemí, z nichž nejzajímavější je ten nejdelší, kde už mnoho turistů nepotkáte, nebo spíše žádného. Kromě šance na setkání s varany, jeleny a prasaty, je zde zajímavá šance na pozorování ptáků a to především na nádherné papoušky kakadu. Mnohem zajímavější je však relax a šnorchlování na pláži Red beach, která si své jméno vysloužila díky narůžovělému písku. Na zdejší korálové zahradě můžete potkat ploskozubce, kranasy, bodloky a mnoho dalších druhů ryb. Lepší volbou pro Red beach je však ponor, který je zde v době přílivu klidný a skutečně nenáročný. Z hloubky asi třiceti metrů vystupuje mezi písčitými svahy skalisko, jehož vrchol končí v hloubce tří metrů. Tohle místo je ve vhodnou dobu skutečným magnetem pro ohromné množství ryb a dá se zde absolvovat skutečně zajímavý ponor s minimální náročností. Jsou zde velmi zdařilé i noční ponory. Nesmí však téci silný proud! Komodská zátoka skrývá ještě několik dalších zajímavých míst, jako domorodou vesnici kmene Bajo a především další početnou kolonii kaloňů obrovských v mangrove.
Severněji od tohoto místa z moře ční tři skaliska, která jsou též potápěčskou lokalitou s názvem Batu Tiga. Tohle místo je zajímavé na setkání s většími pelagickými rybami a se štěstím i se žraloky útesovými. Charakter dna je velmi dramatický a rozvrásněný s mnoha převisy, které tvoří úkryty pro ryby během silného proudu. Vydáme-li se dále do průlivu, tak se před námi objeví malá skála s dírou a to je vyhlášený a nádherný Batubolong. Tato lokalita je skutečným klenotem podmořského světa ve své komplexnosti, co se života týče. Podmořské věže, prudký svah, krásná stěna ze severovýchodní strany. Žraloci útesoví, pyskouni obrovští (napoleoni), kranasové obrovští, kranasovci štíhlí, barakudy, kanicové, murény a obrovské karety. Krásný korálový útes, který však již v nejvyšší partii na mělčině doznává silného narušení.
Opusťme stále ještě kouzelný Batubolong a posuňme se o kousek vedle k dalšímu skalisku Tatawa Kecil. Ze severozápadní strany tohoto ostrova nalezneme nádherné místo, plné hejnových ryb. Často jsou zde pozorovatelní žraloci útesoví, kanicové a karety. V období dešťů zde proplouvají ojediněle i manty. U této lokality jsou důležité podmínky a při silném proudu zde není vhodné se potápět.
O kousek severněji leží kouzelný ostrov Tatawa Besar s velmi zachovalou a rozlehlou korálovou zahradou a do hloubky se zajímavým svahem porostlým houbami. Tohle místo je velmi vhodné na setkání s karetami a největšími sépiemi faraonovými. V období dešťů zde též často proplouvají manty. Za silného proudu zde můžete absolvovat zdařilý proudový ponor. Mezi ponory je zde možnost se vylodit na nádherné bílé pláži, či prozkoumat mangrovové porosty v kouzelné zátoce. Musí však být příliv! Než se vydáme k další lokalitě střední části NP Komodo, tak si oddechneme na pohádkovém ostrově s dech beroucími plážemi, na nichž nepotkáte ani živáčka. Korálové zahrady na bílém písku nádherných mělčin, osamělé mangrove, zatravněné kopečky, nad nimiž létají orli bělobřiší. To vše je umocněno božským klidem, který občas naruší jen šplouchání vlnek na korálovém písku s vyplavenými mušlemi.
Vraťme se však k potápění a pokračujme k rozlehlé mělčině blíže ke Komodu. Tohle místo je zvláštní svým charakterem dna, se souvislou korálovou drtí s ojedinělými korálovými ostrůvky. Jednotvárné ploché dno přecházející v pozvolný svah. Celý ponor na Karang Makasaru se pohybujete v hloubce mezi pěti až dvaceti metry, kdy máte po celou dobu šanci na setkání s proplouvajícími, nebo čistícími se mantami. Když je vhodný den a notná dávka štěstí, tak zde na hladině můžete vidět celé procesí mant. Dále se zde zdržují siby skvrnité, velké trnuchy mauricijské, zrnité, či ostnité. Běžně zde narazíte na žraloky útesové a karety obrovské. Na nejjižnější části lokality je v blízkosti malého ostrůvku nádherná korálová zahrada s velkým počtem menších druhů korálových ryb. Často zde narazíte na asi třiceti členné hejno ploskozubců vysokočelých, jak se bezuzdně krmí na korálech a vylučující ze sebe bílý korálový písek. Tahle lokalita má však svůj klenot, jehož nalezení je skutečným štěstím. Žije zde v mělčinách několik plachých dugongů!

Rinca

Skutečně úchvatným zastavením je ostrov Rinca, který je od Floresu oddělen úzkým mořským kanálem. Pobřeží je na mnoha místech hustě zarostlé mangrovovými lesy, které vytvářejí strašidelnou spleť chůdovitých kořenů. Za přílivu je zde velmi zajímavé šnorchlování. V jednom z takových porostů hnízdí početná kolonie kaloňů obrovských, kteří po západu slunce vylétávají za potravou na Flores a se svítáním se opět vracejí. Na ostrově je též malá rybářská vesnice lidu Bajo. Když vplouváte do zátoky, kde je vstup do suchozemské části národního parku, tak vás často přivítají domorodci prodávající vyřezávané varany a perly. Již si zvykli na turistické výpravy, které sem za varany přijíždějí. Naštěstí tito turisté nejsou příliš dobrodružství milovní a nároční, takže jejich prohlídka končí u stanice s přežranými a krmenými ještěry, anebo se vydají na nejkratší a nejméně zajímavý výlet do vnitrozemí. Ti zdatnější zdolají středně dlouhý trek, na kterém již máte šanci spatřit varany a buvoly v divoké přírodě. tento trek čeká nás.

Vydejme se tedy na nádhernou výpravu za komodskými varany, buvoly, makaky, timurskými jeleny a divokými prasaty. Po opuštění prostoru stanice zdoláme nenáročný kopec a otevře se vám nádherný výhled na celou zátoku a široké okolí. V období sucha je savana spálená sluncem a svítí do kraje zlatou barvou. Naopak v období dešťů od prosince do dubna je to sytě zelený koberec travin, z nichž trčí k nebi zvláštní lontarové palmy. V houštinách se často ukrývají jeleni a prasata, zatímco makakové vyhledávají spíše stín monzunových lesů v údolích. Buvoli jsou tuláci zdejších savan a můžete je potkat nejen v údolích u potoků, ale klidně i na hřebenech a vrcholech kopců, kde spásají trávu. Se štěstím se v dáli objeví i divocí koně. Když se tak touláte v doprovodu průvodce po travnatých kopcích a hřebenech, tak si najednou uvědomíte ohromnou rozlohu ostrova a štěstí, které musíte mít, abyste se setkali v otevřené krajině s jejím králem, varanem komodským. Nejdelší, nejnáročnější a též nejkrásnější desetikilometrová trasa po hřebenech, vrcholech a údolími, však tuto šanci výrazně zvyšuje. Když se proti vám šine vyprahlými travinami ohromný třímetrový varan, který nejeví známky respektu z člověka a navíc vám nehodlá uhnout z cesty, tak je předem jasné, kdo tuhle přetlačovanou prohraje. Nejenom, že mu hraje do karet jeho velikost a pravěký vzhled, ale též vysoce účinná zbraň v podobě smrtících bakterií v jeho uslintané tlamě. Po kousnutí dochází k zanícení rány a k fatálním neléčitelným poraněním a otravám krve, které končí pomalou smrtí v horečkách a křečích. Délka tohoto trápení záleží na velikosti a hmotnosti kořisti.
U největšího tvora souostroví, ohromného buvola, tato hrůzná doba trvá kolem tří týdnů. Během tohoto času jej varani mají pod kontrolou a v okamžiku, kdy vyhledá chladivou lázeň kaliště, tak se smečka varanů začne stahovat k nebohému zvířeti, které napadnou ještě zaživa v okamžiku, kdy se již není schopno bránit. Útok je naprosto drtivý a ještěři rvou ohromné kusy masa, které doslova uřezávají a trhají malými pilovitými zuby za pomoci škubavých pohybů hlavou a celého těla. Na posezení dokáže vzrostlý samec spořádat až 50 kg masa. Draci sežerou nejen měkké tkáně, ale urvou a ukroutí i hnáty s kopyty, které si doslova nacpou do chřtánu, až má člověk pocit, že se musejí udusit. Varani si během rozsápání kořisti lezou po tělech, šlapou po hlavách a nehledí na nic ve svém okolí. Je to úchvatná a drastická podívaná, když krvelačná smečka dinosaurů porcuje ohromného buvola, který doslova mizí před očima a během dvou dní z něj zbude jen lebka a trosky hrudního koše. Po ukončené hostině se varani odplazí do stínů stromů a houštin, kde několik dní až týdnů tráví. Co nestráví, to vyvrhnou. Tato děsivá scéna patří k jedněm z nejfantastičtějších zážitků, jaké může člověk v životě spatřit, ale není pro slabší žaludky.

Toto všechno nás čeká v nabitém programu speciální expediční cesty – jak po souši, tak pod vodou !!!!! Samozřejmě….. kdo bude chtít, může si pobyt na Bali prodloužit. Je tam levně a je na co koukat

Informace o ceně

V ceně je zahrnuto:

2x ubytování v resortu u moře v Labuan Bajo, transporty z a na letiště, 7 dní safari na moři kolem Komoda, plná lodní penze, nealkoholické nápoje (voda, káva, čaj), potápění (3 -4 ponory denně dle lokality a podmínek), vstup a trek na ostrově Rinka s průvodcem.

V ceně není zahrnuto:

Letenka Praha – Bali a Bali Labuan Bajo a zpět, nealkoholické nápoje (Cola, Sprite ), alkoholické nápoje, vstup do NP Komodo (110 USD), tip pro posádku ( okolo 50 US), odletová taxa

Cena : 59.650 Kč

Dle Zákona o cestovním ruchu 159/1999 je pravděpodobné, že některé platby budou klienti hradit na místě výpravy přímo místnímu potápěčskému centru. Které to budou se vždy dozvíte na informativním schůzce k cestě. Uvedené ceny slouží pouze k orientaci v celkových nákladech na cestu za potápěním.

Instruktoři zájezdu

Petr

Potápí se přes 15 let, Instruktor a servisní technik
Poradí… Pomůže… Vysvětlí

E-mail: octopus@octopusdivers.cz
Telefon: +420 603 368 551

Fotogalerie zájezdu

Reference na zájezd

Přihlásit se na kurz

Komodo - Indonesie - Manty a Žraloci

Cena: 59 650 Kč

Posledních 0 volných míst!Naše příběhy z blogu

Začtěte se do příběhů, které zažíváme na našich zájezdech a kurzech

4 minut čtení

Socorro 2021

Velká výprava na Socorro Konečně….. konečně to tady bylo… nekonečné čekání na Covidem odloženou cestu do potápěčského ráje se naplnilo.  Jedeme!!! A jak to tak vypadá, tak nás už nic nezastaví. Samozřejmě jsme každý se zatajeným dechem dva dny před Přečíst

Všechny články z blogu

Naučte se s námi potápět

Poznejte krásy potápění na vlastní kůži

…nebo se podívejte na naše příběhy na Facebooku

Zobrazit Facebook

Chcete vědět o našich novinkách, cestách a nových kurzech?

2022-08-11T14:00:17+00:00